Isaiah 63:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5027 [e]hab-bêṭהַבֵּ֤טLook downVerb
8064 [e]miš-šā-ma-yimמִשָּׁמַ֙יִם֙from heavenNoun
7200 [e]ū-rə-’êh,וּרְאֵ֔הand beholdVerb
2073 [e]miz-zə-ḇulמִזְּבֻ֥לfrom the dwelling placeNoun
6944 [e]qāḏ-šə-ḵāקָדְשְׁךָ֖of your holinessNoun
8597 [e]wə-ṯip̄-’ar-te-ḵā;וְתִפְאַרְתֶּ֑ךָand of your gloryNoun
346 [e]’ay-yêhאַיֵּ֤הWhereInt
7068 [e]qin-’ā-ṯə-ḵāקִנְאָֽתְךָ֙[is] your zealNoun
1369 [e]ū-ḡə-ḇū-rō-ṯe-ḵā,וּגְב֣וּרֹתֶ֔ךָand your strengthNoun
1995 [e]hă-mō-wnהֲמ֥וֹןthe soundingNoun
4578 [e]mê-‘e-ḵāמֵעֶ֛יךָof Your heartNoun
7356 [e]wə-ra-ḥă-me-ḵāוְֽרַחֲמֶ֖יךָand of your merciesNoun
413 [e]’ê-layאֵלַ֥יtowardPrep
662 [e]hiṯ-’ap-pā-qū.הִתְאַפָּֽקוּ׃me? are they restrainedVerb
Hebrew Texts
ישעה 63:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הַבֵּ֤ט מִשָּׁמַ֙יִם֙ וּרְאֵ֔ה מִזְּבֻ֥ל קָדְשְׁךָ֖ וְתִפְאַרְתֶּ֑ךָ אַיֵּ֤ה קִנְאָֽתְךָ֙ וּגְב֣וּרֹתֶ֔ךָ הֲמֹ֥ון מֵעֶ֛יךָ וְֽרַחֲמֶ֖יךָ אֵלַ֥י הִתְאַפָּֽקוּ׃

ישעה 63:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הבט משמים וראה מזבל קדשך ותפארתך איה קנאתך וגבורתך המון מעיך ורחמיך אלי התאפקו׃

Links
Isaiah 63:15Isaiah 63:15 Text AnalysisIsaiah 63:15 InterlinearIsaiah 63:15 MultilingualIsaiah 63:15 TSKIsaiah 63:15 Cross ReferencesIsaiah 63:15 Bible HubIsaiah 63:15 Biblia ParalelaIsaiah 63:15 Chinese BibleIsaiah 63:15 French BibleIsaiah 63:15 German Bible

Bible Hub
Isaiah 63:14
Top of Page
Top of Page