Isaiah 63:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
929 [e]kab-bə-hê-māhכַּבְּהֵמָה֙As the livestockNoun
1237 [e]bab-biq-‘āhבַּבִּקְעָ֣הinto the valleyNoun
3381 [e]ṯê-rêḏ,תֵרֵ֔דgoes downVerb
7307 [e]rū-aḥר֥וּחַthe SpiritNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הof the LORDNoun
5117 [e]tə-nî-ḥen-nū;תְּנִיחֶ֑נּוּcaused him to restVerb
3651 [e]kênכֵּ֚ןSoAdj
5090 [e]ni-haḡ-tāנִהַ֣גְתָּdid you leadVerb
5971 [e]‘am-mə-ḵā,עַמְּךָ֔your peopleNoun
6213 [e]la-‘ă-śō-wṯלַעֲשׂ֥וֹתto make atonementVerb
  lə-ḵāלְךָ֖toPrep
8034 [e]šêmשֵׁ֥םnameNoun
8597 [e]tip̄-’ā-reṯ.תִּפְאָֽרֶת׃yourself a majesticNoun
Hebrew Texts
ישעה 63:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כַּבְּהֵמָה֙ בַּבִּקְעָ֣ה תֵרֵ֔ד ר֥וּחַ יְהוָ֖ה תְּנִיחֶ֑נּוּ כֵּ֚ן נִהַ֣גְתָּ עַמְּךָ֔ לַעֲשֹׂ֥ות לְךָ֖ שֵׁ֥ם תִּפְאָֽרֶת׃

ישעה 63:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כבהמה בבקעה תרד רוח יהוה תניחנו כן נהגת עמך לעשות לך שם תפארת׃

Links
Isaiah 63:14Isaiah 63:14 Text AnalysisIsaiah 63:14 InterlinearIsaiah 63:14 MultilingualIsaiah 63:14 TSKIsaiah 63:14 Cross ReferencesIsaiah 63:14 Bible HubIsaiah 63:14 Biblia ParalelaIsaiah 63:14 Chinese BibleIsaiah 63:14 French BibleIsaiah 63:14 German Bible

Bible Hub
Isaiah 63:13
Top of Page
Top of Page