2 Kings 14:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5221 [e]hak-kêhהַכֵּ֤הhave indeedVerb
5221 [e]hik-kî-ṯāהִכִּ֙יתָ֙struckVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
123 [e]’ĕ-ḏō-wm,אֱד֔וֹםEdomNoun
5375 [e]ū-nə-śā-’ă-ḵāוּֽנְשָׂאֲךָ֖and has lifted you upVerb
3820 [e]lib-be-ḵā;לִבֶּ֑ךָyour heartNoun
3513 [e]hik-kā-ḇêḏהִכָּבֵד֙gloryVerb
3427 [e]wə-šêḇוְשֵׁ֣ב[of this] and stayVerb
1004 [e]bə-ḇê-ṯe-ḵā,בְּבֵיתֶ֔ךָat homeNoun
4100 [e]wə-lām-māhוְלָ֤מָּהfor whyPro
1624 [e]ṯiṯ-gā-rehתִתְגָּרֶה֙should you meddleVerb
7451 [e]bə-rā-‘āh,בְּרָעָ֔ה[your] to hurtAdj
5307 [e]wə-nā-p̄al-tāh,וְנָ֣פַלְתָּ֔הthat you should fallVerb
859 [e]’at-tāhאַתָּ֖הyouPro
3063 [e]wî-hū-ḏāhוִיהוּדָ֥ה[even] and JudahNoun
5973 [e]‘im-māḵ.עִמָּֽךְ׃withPrep
Hebrew Texts
מלכים ב 14:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הַכֵּ֤ה הִכִּ֙יתָ֙ אֶת־אֱדֹ֔ום וּֽנְשָׂאֲךָ֖ לִבֶּ֑ךָ הִכָּבֵד֙ וְשֵׁ֣ב בְּבֵיתֶ֔ךָ וְלָ֤מָּה תִתְגָּרֶה֙ בְּרָעָ֔ה וְנָ֣פַלְתָּ֔ה אַתָּ֖ה וִיהוּדָ֥ה עִמָּֽךְ׃

מלכים ב 14:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הכה הכית את־אדום ונשאך לבך הכבד ושב בביתך ולמה תתגרה ברעה ונפלתה אתה ויהודה עמך׃

Links
2 Kings 14:102 Kings 14:10 Text Analysis2 Kings 14:10 Interlinear2 Kings 14:10 Multilingual2 Kings 14:10 TSK2 Kings 14:10 Cross References2 Kings 14:10 Bible Hub2 Kings 14:10 Biblia Paralela2 Kings 14:10 Chinese Bible2 Kings 14:10 French Bible2 Kings 14:10 German Bible

Bible Hub
2 Kings 14:9
Top of Page
Top of Page