Salmenes 142
Norsk (1930)
1En læresalme av David, da han var i hulen, en bønn. (2) Med min røst roper jeg til Herren, med min røst beder jeg inderlig til Herren.

2Jeg utøser min sorg for hans åsyn, jeg gir min nød til kjenne for hans åsyn.

3Når min ånd vansmekter i mig, kjenner dog du min sti; på den vei jeg skal vandre, har de lagt skjulte snarer for mig.

4Sku til min høire side og se! Det er ikke nogen som kjennes ved mig; all tilflukt er borte for mig, det er ikke nogen som spør efter min sjel.

5Jeg roper til dig, Herre! Jeg sier: Du er min tilflukt, min del i de levendes land.

6Gi akt på mitt klagerop, for jeg er blitt såre elendig! Fri mig fra mine forfølgere, for de er mig for sterke!

7Før min sjel ut av fengslet, så jeg kan love ditt navn! De rettferdige skal samle sig omkring mig, når du gjør vel imot mig.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 141
Top of Page
Top of Page