2 Mosebok 31
Norsk (1930)
1Og Herren talte til Moses og sa: 2Se, jeg har kalt Besalel, sønn av Uri, Hurs sønn, av Juda stamme, 3og jeg har fylt ham med Guds Ånd, med visdom og med forstand og med kunnskap og med dyktighet til alle slags arbeid, 4til å uttenke kunstverker, til å arbeide i gull og i sølv og i kobber 5og til å slipe stener til innfatning og skjære ut i tre, til å utføre alle slags arbeid. 6Og se, jeg har gitt ham til medhjelper Oholiab, Akisamaks sønn, av Dans stamme, og alle kunstforstandige menn har jeg gitt visdom i hjertet, så de kan gjøre alt det jeg har sagt dig: 7sammenkomstens telt og vidnesbyrdets ark og nådestolen ovenover den og alt som hører teltet til, 8og bordet med det som dertil hører, og lysestaken av rent gull med alt som hører til den, og røkofferalteret 9og brennoffer-alteret med alt som dertil hører, og tvettekaret med sitt fotstykke, 10og embedsklærne og de hellige klær til Aron, presten, og presteklærne til hans sønner, 11og salvings-oljen og røkelsen av velluktende krydderier til helligdommen. De skal i ett og alt gjøre således som jeg har sagt dig.

12Og Herren sa til Moses: 13Tal til Israels barn og si: Mine sabbater skal I holde; for det er et tegn mellem mig og eder fra slekt til slekt, forat I skal vite at jeg er Herren som helliger eder. 14Derfor skal I holde sabbaten; den skal være eder hellig; den som vanhelliger den, skal visselig late livet; hver den som gjør noget arbeid på den dag, han skal utryddes av sitt folk. 15I seks dager skal der arbeides; men på den syvende dag skal det være høihellig sabbat, hellig for Herren; hver den som gjør noget arbeid på sabbatsdagen, skal visselig late livet. 16Og Israels barn skal ta vare på sabbaten, så de holder den slekt efter slekt, en evig pakt. 17Den skal være et evig tegn mellem mig og Israels barn; for i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, og på den syvende dag hvilte han og holdt sig i ro.

18Og da han hadde talt ut med Moses på Sinai berg, gav han ham vidnesbyrdets to tavler, tavler av sten, skrevet med Guds finger.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Exodus 30
Top of Page
Top of Page