2 Tessalonikerne 1
Norsk (1930)
1Paulus og Silvanus og Timoteus - til tessalonikernes menighet i Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus: 2Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!

3Vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, som tilbørlig er, fordi eders tro vokser rikelig, og kjærligheten til hverandre tar til hos hver og en iblandt eder alle, 4så vi selv roser oss av eder i Guds menigheter for eders tålmodighet og tro under alle eders forfølgelser og de trengsler som I holder ut

5- et varsel om Guds rettferdige dom - forat I skal finnes verdige til Guds rike, det som I og lider for, 6så sant det er rettferdig for Gud å gi dem som trenger eder, trengsel til vederlag, 7men eder som trenges, ro sammen med oss, når vår Herre Jesus åpenbares fra himmelen med sin makts engler, 8med luende ild, når han tar hevn over dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium, 9de som skal lide straff, en evig fortapelse bort fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet, 10når han kommer på hin dag for å vise sig herlig i sine hellige og underfull i alle de troende - for trodd blev vårt vidnesbyrd til eder. 11Derfor beder vi og alltid for eder at vår Gud må akte eder verdige for sitt kall og mektig fylle eder med all lyst til det gode og virksomhet i troen, 12forat vår Herre Jesu navn må bli herliggjort i eder, og I i ham, efter vår Guds og den Herre Jesu Kristi nåde.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
1 Thessalonians 5
Top of Page
Top of Page