Zakarias 2
Dansk (1917 / 1931)
1Derpaa løftede jeg mine Øjne og skuede, og se, der var en Mand med en Maalesnor i Haanden. 2Jeg spurgte: »Hvor skal du hen?« Han svarede: »Hen at maale Jerusalem og se, hvor bredt og langt det er.« 3Og se, Engelen, som talte med mig, traadte frem, og en anden Engel traadte frem over for ham, 4og han sagde til ham: »Løb hen og sig til den unge Mand der: Som aabent Land skal Jerusalem ligge, saa mange Mennesker og Dyr skal der være i det. 5Jeg vil selv, lyder det fra HERREN, være en Ildmur omkring det og herliggøre mig i det.

6Op, op, fly bort fra Nordlandet, lyder det fra HERREN, thi fra Himmelens fire Vinde samler jeg eder, lyder det fra HERREN. 7Op, red jer til Zion, I, som bor hos Babels Datter! 8Thi saa siger Hærskarers HERRE, hvis Herlighed sendte mig til Folkene, der hærger eder: Den, som rører eder, rører min Øjesten. 9Thi se, jeg svinger min Haand imod dem, og de skal blive til Bytte for dem, som nu er deres Trælle; og I skal kende, at Hærskarers HERRE har sendt mig. 10Jubl og glæd dig, Zions Datter! Thi se, jeg kommer og fæster Bo i din Midte, lyder det fra HERREN.« 11Og mange Folk skal paa hin Dag slutte sig til HERREN og være hans Folk og bo i din Midte, og du skal kende, at Hærskarers HERRE har sendt mig til dig. 12Og HERREN tager Juda til Arvelod paa den hellige Jord og udvælger atter Jerusalem.

13Stille, alt Kød, for HERREN, thi han har rejst sig fra sin hellige Bolig.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Zechariah 1
Top of Page
Top of Page