Zephaniah 2:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1245 [e]baq-qə-šūבַּקְּשׁ֤וּSeek youVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
3605 [e]kāl-כָּל־All youNoun
6035 [e]‘an-wêעַנְוֵ֣יmeekNoun
776 [e]hā-’ā-reṣ,הָאָ֔רֶץof the earthNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
4941 [e]miš-pā-ṭōwמִשְׁפָּט֖וֹhis judgmentNoun
6466 [e]pā-‘ā-lū;פָּעָ֑לוּhave workedVerb
1245 [e]baq-qə-šū-בַּקְּשׁוּ־seekVerb
6664 [e]ṣe-ḏeqצֶ֙דֶק֙righteousnessNoun
1245 [e]baq-qə-šūבַּקְּשׁ֣וּseekVerb
6038 [e]‘ă-nā-wāh,עֲנָוָ֔הmeeknessNoun
194 [e]’ū-layאוּלַי֙it may beAdv
5641 [e]tis-sā-ṯə-rū,תִּסָּ֣תְר֔וּyou shall be hidVerb
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֖וֹםIn the dayNoun
639 [e]’ap̄-אַף־angerNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃of the LORDNoun
Hebrew Texts
צפניה 2:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בַּקְּשׁ֤וּ אֶת־יְהוָה֙ כָּל־עַנְוֵ֣י הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֥ר מִשְׁפָּטֹ֖ו פָּעָ֑לוּ בַּקְּשׁוּ־צֶ֙דֶק֙ בַּקְּשׁ֣וּ עֲנָוָ֔ה אוּלַי֙ תִּסָּ֣תְר֔וּ בְּיֹ֖ום אַף־יְהוָֽה׃

צפניה 2:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בקשו את־יהוה כל־ענוי הארץ אשר משפטו פעלו בקשו־צדק בקשו ענוה אולי תסתרו ביום אף־יהוה׃

Links
Zephaniah 2:3Zephaniah 2:3 Text AnalysisZephaniah 2:3 InterlinearZephaniah 2:3 MultilingualZephaniah 2:3 TSKZephaniah 2:3 Cross ReferencesZephaniah 2:3 Bible HubZephaniah 2:3 Biblia ParalelaZephaniah 2:3 Chinese BibleZephaniah 2:3 French BibleZephaniah 2:3 German Bible

Bible Hub
Zephaniah 2:2
Top of Page
Top of Page