Psalm 35:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
954 [e]yê-ḇō-šūיֵבֹ֣שׁוּLet them be confoundedVerb
3637 [e]wə-yik-kā-lə-mūוְיִכָּלְמוּ֮that put to shameVerb
1245 [e]mə-ḇaq-šêמְבַקְשֵׁ֪יseek afterVerb
5315 [e]nap̄-šîנַ֫פְשִׁ֥יmy soulNoun
5472 [e]yis-sō-ḡūיִסֹּ֣גוּlet them be turnedVerb
268 [e]’ā-ḥō-wrאָח֣וֹרbackSubst
2659 [e]wə-yaḥ-pə-rū;וְיַחְפְּר֑וּthat brought to confusionVerb
2803 [e]ḥō-šə-ḇê,חֹ֝שְׁבֵ֗יdeviseVerb
7451 [e]rā-‘ā-ṯî.רָעָתִֽי׃my hurtAdj
Hebrew Texts
תהילים 35:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יֵבֹ֣שׁוּ וְיִכָּלְמוּ֮ מְבַקְשֵׁ֪י נַ֫פְשִׁ֥י יִסֹּ֣גוּ אָחֹ֣ור וְיַחְפְּר֑וּ חֹ֝שְׁבֵ֗י רָעָתִֽי׃

תהילים 35:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
יבשו ויכלמו מבקשי נפשי יסגו אחור ויחפרו חשבי רעתי׃

Links
Psalm 35:4Psalm 35:4 Text AnalysisPsalm 35:4 InterlinearPsalm 35:4 MultilingualPsalm 35:4 TSKPsalm 35:4 Cross ReferencesPsalm 35:4 Bible HubPsalm 35:4 Biblia ParalelaPsalm 35:4 Chinese BiblePsalm 35:4 French BiblePsalm 35:4 German Bible

Bible Hub
Psalm 35:3
Top of Page
Top of Page