Proverbs 27:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5341 [e]nō-ṣêrנֹצֵ֣רwhoever keepsVerb
8384 [e]tə-’ê-nāhתְּ֭אֵנָהthe fig treeNoun
398 [e]yō-ḵalיֹאכַ֣לshall eatVerb
6529 [e]pir-yāh;פִּרְיָ֑הּthe fruitNoun
8104 [e]wə-šō-mêrוְשֹׁמֵ֖רso he who waitsVerb
113 [e]’ă-ḏō-nāwאֲדֹנָ֣יוon his masterNoun
3513 [e]yə-ḵub-bāḏ.יְכֻבָּֽד׃shall be honoredVerb
Hebrew Texts
משלי 27:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
נֹצֵ֣ר תְּ֭אֵנָה יֹאכַ֣ל פִּרְיָ֑הּ וְשֹׁמֵ֖ר אֲדֹנָ֣יו יְכֻבָּֽד׃

משלי 27:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
נצר תאנה יאכל פריה ושמר אדניו יכבד׃

Links
Proverbs 27:18Proverbs 27:18 Text AnalysisProverbs 27:18 InterlinearProverbs 27:18 MultilingualProverbs 27:18 TSKProverbs 27:18 Cross ReferencesProverbs 27:18 Bible HubProverbs 27:18 Biblia ParalelaProverbs 27:18 Chinese BibleProverbs 27:18 French BibleProverbs 27:18 German Bible

Bible Hub
Proverbs 27:17
Top of Page
Top of Page