Proverbs 24:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֣יforConj
8458 [e]ḇə-ṯaḥ-bu-lō-wṯבְ֭תַחְבֻּלוֹתby wiseNoun
6213 [e]ta-‘ă-śeh-תַּעֲשֶׂה־you shall makeVerb
  lə-ḵāלְּךָ֣to youPrep
4421 [e]mil-ḥā-māh;מִלְחָמָ֑הwarNoun
8668 [e]ū-ṯə-šū-‘āh,וּ֝תְשׁוּעָ֗ה[there is] safetyNoun
7230 [e]bə-rōḇבְּרֹ֣בin multitudeNoun
3289 [e]yō-w-‘êṣ.יוֹעֵֽץ׃of counselorsVerb
Hebrew Texts
משלי 24:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י בְ֭תַחְבֻּלֹות תַּעֲשֶׂה־לְּךָ֣ מִלְחָמָ֑ה וּ֝תְשׁוּעָ֗ה בְּרֹ֣ב יֹועֵֽץ׃

משלי 24:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי בתחבלות תעשה־לך מלחמה ותשועה ברב יועץ׃

Links
Proverbs 24:6Proverbs 24:6 Text AnalysisProverbs 24:6 InterlinearProverbs 24:6 MultilingualProverbs 24:6 TSKProverbs 24:6 Cross ReferencesProverbs 24:6 Bible HubProverbs 24:6 Biblia ParalelaProverbs 24:6 Chinese BibleProverbs 24:6 French BibleProverbs 24:6 German Bible

Bible Hub
Proverbs 24:5
Top of Page
Top of Page