Proverbs 23:35
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5221 [e]hik-kū-nîהִכּ֥וּנִיThey have stricken meVerb
1077 [e]ḇal-בַל־notAdv
2470 [e]ḥā-lî-ṯîחָלִיתִי֮do [shalt you say and] sickVerb
1986 [e]hă-lā-mū-nî,הֲלָמ֗וּנִיthey have beatenVerb
1077 [e]bal-בַּל־notAdv
3045 [e]yā-ḏā-‘ə-tîיָ֫דָ֥עְתִּיdo I feltVerb
4970 [e]mā-ṯayמָתַ֥יwhen [it]Int
6974 [e]’ā-qîṣ;אָקִ֑יץshall I awakeVerb
3254 [e]’ō-w-sîp̄,א֝וֹסִ֗יףit yetVerb
1245 [e]’ă-ḇaq-šen-nūאֲבַקְשֶׁ֥נּוּI will seekVerb
5750 [e]‘ō-wḏ.עֽוֹד׃againSubst
Hebrew Texts
משלי 23:35 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִכּ֥וּנִי בַל־חָלִיתִי֮ הֲלָמ֗וּנִי בַּל־יָ֫דָ֥עְתִּי מָתַ֥י אָקִ֑יץ אֹ֝וסִ֗יף אֲבַקְשֶׁ֥נּוּ עֹֽוד׃

משלי 23:35 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הכוני בל־חליתי הלמוני בל־ידעתי מתי אקיץ אוסיף אבקשנו עוד׃

Links
Proverbs 23:35Proverbs 23:35 Text AnalysisProverbs 23:35 InterlinearProverbs 23:35 MultilingualProverbs 23:35 TSKProverbs 23:35 Cross ReferencesProverbs 23:35 Bible HubProverbs 23:35 Biblia ParalelaProverbs 23:35 Chinese BibleProverbs 23:35 French BibleProverbs 23:35 German Bible

Bible Hub
Proverbs 23:34
Top of Page
Top of Page