Proverbs 2:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־ForConj
3477 [e]yə-šā-rîmיְשָׁרִ֥יםthe uprightAdj
7931 [e]yiš-kə-nū-יִשְׁכְּנוּ־shall dwell inVerb
776 [e]’ā-reṣ;אָ֑רֶץin the landNoun
8549 [e]ū-ṯə-mî-mîm,וּ֝תְמִימִ֗יםand the perfectAdj
3498 [e]yiw-wā-ṯə-rūיִוָּ֥תְרוּshall remainVerb
  ḇāh.בָֽהּ׃inPrep
Hebrew Texts
משלי 2:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־יְשָׁרִ֥ים יִשְׁכְּנוּ־אָ֑רֶץ וּ֝תְמִימִ֗ים יִוָּ֥תְרוּ בָֽהּ׃

משלי 2:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־ישרים ישכנו־ארץ ותמימים יותרו בה׃

Links
Proverbs 2:21Proverbs 2:21 Text AnalysisProverbs 2:21 InterlinearProverbs 2:21 MultilingualProverbs 2:21 TSKProverbs 2:21 Cross ReferencesProverbs 2:21 Bible HubProverbs 2:21 Biblia ParalelaProverbs 2:21 Chinese BibleProverbs 2:21 French BibleProverbs 2:21 German Bible

Bible Hub
Proverbs 2:20
Top of Page
Top of Page