Proverbs 14:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2454 [e]ḥaḵ-mō-wṯחַכְמ֣וֹתEvery wiseNoun
802 [e]nā-šîmנָ֭שִׁיםwomenNoun
1129 [e]bā-nə-ṯāhבָּנְתָ֣הbuilds herVerb
1004 [e]ḇê-ṯāh;בֵיתָ֑הּhouseNoun
200 [e]wə-’iw-we-leṯ,וְ֝אִוֶּ֗לֶתbut the foolishNoun
3027 [e]bə-yā-ḏe-hāבְּיָדֶ֥יהָwith her own handsNoun
2040 [e]ṯe-her-sen-nū.תֶהֶרְסֶֽנּוּ׃plucks it downVerb
Hebrew Texts
משלי 14:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
חַכְמֹ֣ות נָ֭שִׁים בָּנְתָ֣ה בֵיתָ֑הּ וְ֝אִוֶּ֗לֶת בְּיָדֶ֥יהָ תֶהֶרְסֶֽנּוּ׃

משלי 14:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
חכמות נשים בנתה ביתה ואולת בידיה תהרסנו׃

Links
Proverbs 14:1Proverbs 14:1 Text AnalysisProverbs 14:1 InterlinearProverbs 14:1 MultilingualProverbs 14:1 TSKProverbs 14:1 Cross ReferencesProverbs 14:1 Bible HubProverbs 14:1 Biblia ParalelaProverbs 14:1 Chinese BibleProverbs 14:1 French BibleProverbs 14:1 German Bible

Bible Hub
Proverbs 13:25
Top of Page
Top of Page