Proverbs 12:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6529 [e]mip-pə-rîמִפְּרִ֣יby the fruitNoun
6310 [e]p̄î-פִי־[his] of mouthNoun
376 [e]’îšאִ֭ישׁA manNoun
7646 [e]yiś-ba‘-יִשְׂבַּע־shall be satisfiedVerb
2896 [e]ṭō-wḇ;ט֑וֹבwith goodAdj
1576 [e]ū-ḡə-mūlוּגְמ֥וּלand the recompenseNoun
3027 [e]yə-ḏê-יְדֵי־handsNoun
120 [e]’ā-ḏām,אָ֝דָ֗םof a manNoun
  [yā-šūḇ[יָשׁוּב -  
  ḵ]כ] -  
7725 [e](yā-šîḇ(יָשִׁ֥יבshall be renderedVerb
  q)ק) -  
  lōw.לֽוֹ׃toPrep
Hebrew Texts
משלי 12:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מִפְּרִ֣י פִי־אִ֭ישׁ יִשְׂבַּע־טֹ֑וב וּגְמ֥וּל יְדֵי־אָ֝דָ֗ם [יָשׁוּב כ] (יָשִׁ֥יב ק) לֹֽו׃

משלי 12:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מפרי פי־איש ישבע־טוב וגמול ידי־אדם [ישוב כ] (ישיב ק) לו׃

Links
Proverbs 12:14Proverbs 12:14 Text AnalysisProverbs 12:14 InterlinearProverbs 12:14 MultilingualProverbs 12:14 TSKProverbs 12:14 Cross ReferencesProverbs 12:14 Bible HubProverbs 12:14 Biblia ParalelaProverbs 12:14 Chinese BibleProverbs 12:14 French BibleProverbs 12:14 German Bible

Bible Hub
Proverbs 12:13
Top of Page
Top of Page