Numbers 7:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּוֹם֙on the dayNoun
8145 [e]haš-šê-nî,הַשֵּׁנִ֔יsecondNoun
7126 [e]hiq-rîḇהִקְרִ֖יבdid offerVerb
5417 [e]nə-ṯan-’êlנְתַנְאֵ֣לNethaneelNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
6686 [e]ṣū-‘ār;צוּעָ֑רof ZuarNoun
5387 [e]nə-śîנְשִׂ֖יאthe chiefNoun
3485 [e]yiś-śā-š-ḵār.יִשָּׂשכָֽר׃of IssacharNoun
Hebrew Texts
במדבר 7:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בַּיֹּום֙ הַשֵּׁנִ֔י הִקְרִ֖יב נְתַנְאֵ֣ל בֶּן־צוּעָ֑ר נְשִׂ֖יא יִשָּׂשכָֽר׃

במדבר 7:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ביום השני הקריב נתנאל בן־צוער נשיא יששכר׃

Links
Numbers 7:18Numbers 7:18 Text AnalysisNumbers 7:18 InterlinearNumbers 7:18 MultilingualNumbers 7:18 TSKNumbers 7:18 Cross ReferencesNumbers 7:18 Bible HubNumbers 7:18 Biblia ParalelaNumbers 7:18 Chinese BibleNumbers 7:18 French BibleNumbers 7:18 German Bible

Bible Hub
Numbers 7:17
Top of Page
Top of Page