Numbers 32:37
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֤יand the childrenNoun
7205 [e]rə-’ū-ḇênרְאוּבֵן֙of ReubenNoun
1129 [e]bā-nū,בָּנ֔וּbuildVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
2809 [e]ḥeš-bō-wnחֶשְׁבּ֖וֹןHeshbonNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
500 [e]’el-‘ā-lê;אֶלְעָלֵ֑אElealehNoun
853 [e]wə-’êṯוְאֵ֖תandAcc
7156 [e]qir-yā-ṯā-yim.קִרְיָתָֽיִם׃KirjathaimNoun
Hebrew Texts
במדבר 32:37 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֤י רְאוּבֵן֙ בָּנ֔וּ אֶת־חֶשְׁבֹּ֖ון וְאֶת־אֶלְעָלֵ֑א וְאֵ֖ת קִרְיָתָֽיִם׃

במדבר 32:37 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני ראובן בנו את־חשבון ואת־אלעלא ואת קריתים׃

Links
Numbers 32:37Numbers 32:37 Text AnalysisNumbers 32:37 InterlinearNumbers 32:37 MultilingualNumbers 32:37 TSKNumbers 32:37 Cross ReferencesNumbers 32:37 Bible HubNumbers 32:37 Biblia ParalelaNumbers 32:37 Chinese BibleNumbers 32:37 French BibleNumbers 32:37 German Bible

Bible Hub
Numbers 32:36
Top of Page
Top of Page