Numbers 28:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3117 [e]ū-ḇə-yō-wmוּבְיוֹם֙and on the dayNoun
7676 [e]haš-šab-bāṯ,הַשַּׁבָּ֔תSabbathNoun
8147 [e]šə-nê-שְׁנֵֽי־twoNoun
3532 [e]ḵə-ḇā-śîmכְבָשִׂ֥יםlambsNoun
1121 [e]bə-nê-בְּנֵֽי־of the firstNoun
8141 [e]šā-nāhשָׁנָ֖הyearNoun
8549 [e]tə-mî-mim;תְּמִימִ֑םoutside spotAdj
8147 [e]ū-šə-nêוּשְׁנֵ֣יand twoNoun
6241 [e]‘eś-rō-nîm,עֶשְׂרֹנִ֗יםtenth dealsNoun
5560 [e]sō-leṯסֹ֧לֶתof flourNoun
4503 [e]min-ḥāhמִנְחָ֛ה[for] a grain offeringNoun
1101 [e]bə-lū-lāhבְּלוּלָ֥הmixedVerb
8081 [e]ḇaš-še-menבַשֶּׁ֖מֶןwith oilNoun
5262 [e]wə-nis-kōw.וְנִסְכּֽוֹ׃and the drink offeringNoun
Hebrew Texts
במדבר 28:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְיֹום֙ הַשַּׁבָּ֔ת שְׁנֵֽי־כְבָשִׂ֥ים בְּנֵֽי־שָׁנָ֖ה תְּמִימִ֑ם וּשְׁנֵ֣י עֶשְׂרֹנִ֗ים סֹ֧לֶת מִנְחָ֛ה בְּלוּלָ֥ה בַשֶּׁ֖מֶן וְנִסְכֹּֽו׃

במדבר 28:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וביום השבת שני־כבשים בני־שנה תמימם ושני עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן ונסכו׃

Links
Numbers 28:9Numbers 28:9 Text AnalysisNumbers 28:9 InterlinearNumbers 28:9 MultilingualNumbers 28:9 TSKNumbers 28:9 Cross ReferencesNumbers 28:9 Bible HubNumbers 28:9 Biblia ParalelaNumbers 28:9 Chinese BibleNumbers 28:9 French BibleNumbers 28:9 German Bible

Bible Hub
Numbers 28:8
Top of Page
Top of Page