Numbers 28:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7126 [e]wə-hiq-raḇ-temוְהִקְרַבְתֶּ֨םBut you shall offerVerb
801 [e]’iš-šehאִשֶּׁ֤הa sacrifice made by fireNoun
5930 [e]‘ō-lāhעֹלָה֙[for] a burnt offeringNoun
3068 [e]Yah-weh,לַֽיהוָ֔הto the LORDNoun
6499 [e]pā-rîmפָּרִ֧יםbullsNoun
1121 [e]bə-nê-בְּנֵי־of the firstNoun
1241 [e]ḇā-qārבָקָ֛רyoungNoun
8147 [e]šə-na-yimשְׁנַ֖יִםtwoNoun
352 [e]wə-’a-yilוְאַ֣יִלand ramNoun
259 [e]’e-ḥāḏ;אֶחָ֑דoneAdj
7651 [e]wə-šiḇ-‘āhוְשִׁבְעָ֤הand sevenNoun
3532 [e]ḵə-ḇā-śîmכְבָשִׂים֙lambsNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יof the firstNoun
8141 [e]šā-nāh,שָׁנָ֔הyearNoun
8549 [e]tə-mî-mimתְּמִימִ֖םto you without blemishAdj
1961 [e]yih-yūיִהְי֥וּthey shall beVerb
  lā-ḵem.לָכֶֽם׃toPrep
Hebrew Texts
במדבר 28:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהִקְרַבְתֶּ֨ם אִשֶּׁ֤ה עֹלָה֙ לַֽיהוָ֔ה פָּרִ֧ים בְּנֵי־בָקָ֛ר שְׁנַ֖יִם וְאַ֣יִל אֶחָ֑ד וְשִׁבְעָ֤ה כְבָשִׂים֙ בְּנֵ֣י שָׁנָ֔ה תְּמִימִ֖ם יִהְי֥וּ לָכֶֽם׃

במדבר 28:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והקרבתם אשה עלה ליהוה פרים בני־בקר שנים ואיל אחד ושבעה כבשים בני שנה תמימם יהיו לכם׃

Links
Numbers 28:19Numbers 28:19 Text AnalysisNumbers 28:19 InterlinearNumbers 28:19 MultilingualNumbers 28:19 TSKNumbers 28:19 Cross ReferencesNumbers 28:19 Bible HubNumbers 28:19 Biblia ParalelaNumbers 28:19 Chinese BibleNumbers 28:19 French BibleNumbers 28:19 German Bible

Bible Hub
Numbers 28:18
Top of Page
Top of Page