Numbers 14:38
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3091 [e]wî-hō-wō-šu-a‘וִיהוֹשֻׁ֣עַBut JoshuaNoun
1121 [e]bin-בִּן־the sonNoun
5126 [e]nūn,נ֔וּןof NunNoun
3612 [e]wə-ḵā-lêḇוְכָלֵ֖בand CalebNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
3312 [e]yə-p̄un-neh;יְפֻנֶּ֑הof JephunnehNoun
2421 [e]ḥā-yūחָיוּ֙livedVerb
4480 [e]min-מִן־ofPrep
376 [e]hā-’ă-nā-šîmהָאֲנָשִׁ֣יםthe menNoun
1992 [e]hā-hêm,הָהֵ֔םout of thosePro
1980 [e]ha-hō-lə-ḵîmהַֽהֹלְכִ֖יםthat wentVerb
8446 [e]lā-ṯūrלָת֥וּרto spyVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
776 [e]hā-’ā-reṣ.הָאָֽרֶץ׃the landNoun
Hebrew Texts
במדבר 14:38 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וִיהֹושֻׁ֣עַ בִּן־נ֔וּן וְכָלֵ֖ב בֶּן־יְפֻנֶּ֑ה חָיוּ֙ מִן־הָאֲנָשִׁ֣ים הָהֵ֔ם הַֽהֹלְכִ֖ים לָת֥וּר אֶת־הָאָֽרֶץ׃

במדבר 14:38 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהושע בן־נון וכלב בן־יפנה חיו מן־האנשים ההם ההלכים לתור את־הארץ׃

Links
Numbers 14:38Numbers 14:38 Text AnalysisNumbers 14:38 InterlinearNumbers 14:38 MultilingualNumbers 14:38 TSKNumbers 14:38 Cross ReferencesNumbers 14:38 Bible HubNumbers 14:38 Biblia ParalelaNumbers 14:38 Chinese BibleNumbers 14:38 French BibleNumbers 14:38 German Bible

Bible Hub
Numbers 14:37
Top of Page
Top of Page