Numbers 1:52
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2583 [e]wə-ḥā-nūוְחָנ֖וּAnd shall pitch their tentsVerb
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לof IsraelNoun
376 [e]’îšאִ֧ישׁevery manNoun
5921 [e]‘al-עַֽל־byPrep
4264 [e]ma-ḥă-nê-hūמַחֲנֵ֛הוּhis own campNoun
376 [e]wə-’îšוְאִ֥ישׁand every manNoun
5921 [e]‘al-עַל־byPrep
1714 [e]diḡ-lōwדִּגְל֖וֹhis own standardNoun
6635 [e]lə-ṣiḇ-’ō-ṯām.לְצִבְאֹתָֽם׃according to their armiesNoun
Hebrew Texts
במדבר 1:52 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְחָנ֖וּ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל אִ֧ישׁ עַֽל־מַחֲנֵ֛הוּ וְאִ֥ישׁ עַל־דִּגְלֹ֖ו לְצִבְאֹתָֽם׃

במדבר 1:52 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וחנו בני ישראל איש על־מחנהו ואיש על־דגלו לצבאתם׃

Links
Numbers 1:52Numbers 1:52 Text AnalysisNumbers 1:52 InterlinearNumbers 1:52 MultilingualNumbers 1:52 TSKNumbers 1:52 Cross ReferencesNumbers 1:52 Bible HubNumbers 1:52 Biblia ParalelaNumbers 1:52 Chinese BibleNumbers 1:52 French BibleNumbers 1:52 German Bible

Bible Hub
Numbers 1:51
Top of Page
Top of Page