Nehemiah 8:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7121 [e]way-yiq-rə-’ūוַֽיִּקְרְא֥וּso they readVerb
5612 [e]ḇas-sê-p̄erבַסֵּ֛פֶרfrom the bookNoun
8451 [e]bə-ṯō-w-raṯבְּתוֹרַ֥תfrom the lawNoun
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîmהָאֱלֹהִ֖יםof GodNoun
6567 [e]mə-p̄ō-rāš;מְפֹרָ֑שׁdistinctlyVerb
7760 [e]wə-śō-wmוְשׂ֣וֹםand gaveVerb
7922 [e]śe-ḵel,שֶׂ֔כֶלthe senseNoun
995 [e]way-yā-ḇî-nūוַיָּבִ֖ינוּ[them] and caused to understandVerb
4744 [e]bam-miq-rā.בַּמִּקְרָֽא׃the readingNoun
  sס -  
Hebrew Texts
נחמיה 8:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיִּקְרְא֥וּ בַסֵּ֛פֶר בְּתֹורַ֥ת הָאֱלֹהִ֖ים מְפֹרָ֑שׁ וְשֹׂ֣ום שֶׂ֔כֶל וַיָּבִ֖ינוּ בַּמִּקְרָֽא׃ ס

נחמיה 8:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקראו בספר בתורת האלהים מפרש ושום שכל ויבינו במקרא׃ ס

Links
Nehemiah 8:8Nehemiah 8:8 Text AnalysisNehemiah 8:8 InterlinearNehemiah 8:8 MultilingualNehemiah 8:8 TSKNehemiah 8:8 Cross ReferencesNehemiah 8:8 Bible HubNehemiah 8:8 Biblia ParalelaNehemiah 8:8 Chinese BibleNehemiah 8:8 French BibleNehemiah 8:8 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 8:7
Top of Page
Top of Page