Nehemiah 13:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3117 [e]bay-yā-mîmבַּיָּמִ֣יםdaysNoun
1992 [e]hā-hêm-māhהָהֵ֡מָּהIn thosePro
7200 [e]rā-’î-ṯîרָאִ֣יתִיsawVerb
3063 [e]ḇî-hū-ḏāhבִֽיהוּדָ֣ה ׀in JudahNoun
1869 [e]dō-rə-ḵîm-דֹּֽרְכִֽים־[some] treadingVerb
1660 [e]git-tō-wṯגִּתּ֣וֹת ׀wine pressesNoun
7676 [e]baš-šab-bāṯבַּשַּׁבָּ֡תon the SabbathNoun
935 [e]ū-mə-ḇî-’îmוּמְבִיאִ֣יםand bringing inVerb
6194 [e]hā-‘ă-rê-mō-wṯהָעֲרֵמ֣וֹתsheavesNoun
6006 [e]wə-‘ō-mə-sîmוְֽעֹמְסִ֪יםand ladingVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
2543 [e]ha-ḥă-mō-rîmהַחֲמֹרִ֟יםdonkeysNoun
637 [e]wə-’ap̄-וְאַף־and as alsoConj
3196 [e]ya-yinיַ֜יִןwineNoun
6025 [e]‘ă-nā-ḇîmעֲנָבִ֤יםgrapesNoun
8384 [e]ū-ṯə-’ê-nîmוּתְאֵנִים֙and figsNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
4853 [e]maś-śā,מַשָּׂ֔א[manner of] burdensNoun
935 [e]ū-mə-ḇî-’îmוּמְבִיאִ֥יםand that they brought intoVerb
3389 [e]yə-rū-šā-limיְרוּשָׁלִַ֖םJerusalemNoun
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֣וֹםon the dayNoun
7676 [e]haš-šab-bāṯ;הַשַּׁבָּ֑תSabbathNoun
5749 [e]wā-’ā-‘îḏוָאָעִ֕ידand I testifiedVerb
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֖וֹם[against them] in the dayNoun
4376 [e]miḵ-rāmמִכְרָ֥םwherein they soldVerb
6718 [e]ṣā-yiḏ.צָֽיִד׃foodNoun
Hebrew Texts
נחמיה 13:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בַּיָּמִ֣ים הָהֵ֡מָּה רָאִ֣יתִי בִֽיהוּדָ֣ה ׀ דֹּֽרְכִֽים־גִּתֹּ֣ות ׀ בַּשַּׁבָּ֡ת וּמְבִיאִ֣ים הָעֲרֵמֹ֣ות וְֽעֹמְסִ֪ים עַל־הַחֲמֹרִ֟ים וְאַף־יַ֜יִן עֲנָבִ֤ים וּתְאֵנִים֙ וְכָל־מַשָּׂ֔א וּמְבִיאִ֥ים יְרוּשָׁלִַ֖ם בְּיֹ֣ום הַשַּׁבָּ֑ת וָאָעִ֕יד בְּיֹ֖ום מִכְרָ֥ם צָֽיִד׃

נחמיה 13:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בימים ההמה ראיתי ביהודה ׀ דרכים־גתות ׀ בשבת ומביאים הערמות ועמסים על־החמרים ואף־יין ענבים ותאנים וכל־משא ומביאים ירושלם ביום השבת ואעיד ביום מכרם ציד׃

Links
Nehemiah 13:15Nehemiah 13:15 Text AnalysisNehemiah 13:15 InterlinearNehemiah 13:15 MultilingualNehemiah 13:15 TSKNehemiah 13:15 Cross ReferencesNehemiah 13:15 Bible HubNehemiah 13:15 Biblia ParalelaNehemiah 13:15 Chinese BibleNehemiah 13:15 French BibleNehemiah 13:15 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 13:14
Top of Page
Top of Page