Nehemiah 12:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
622 [e]way-yê-’ā-sə-p̄ū,וַיֵּאָ֣סְפ֔וּAnd gathered themselves togetherVerb
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֖יthe sonsNoun
7891 [e]ham-šō-rə-rîm;הַמְשֹׁרְרִ֑יםof the singersVerb
4480 [e]ū-min-וּמִן־and both out ofPrep
3603 [e]hak-kik-kārהַכִּכָּר֙the plain countryNoun
5439 [e]sə-ḇî-ḇō-wṯסְבִיב֣וֹתaroundSubst
3389 [e]yə-rū-šā-lim,יְרוּשָׁלִַ֔םJerusalemNoun
4480 [e]ū-min-וּמִן־and fromPrep
2691 [e]ḥaṣ-rêחַצְרֵ֖יthe villagesNoun
5200 [e]nə-ṭō-p̄ā-ṯî.נְטֹפָתִֽי׃of NetophathiAdj
Hebrew Texts
נחמיה 12:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּאָ֣סְפ֔וּ בְּנֵ֖י הַמְשֹׁרְרִ֑ים וּמִן־הַכִּכָּר֙ סְבִיבֹ֣ות יְרוּשָׁלִַ֔ם וּמִן־חַצְרֵ֖י נְטֹפָתִֽי׃

נחמיה 12:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאספו בני המשררים ומן־הככר סביבות ירושלם ומן־חצרי נטפתי׃

Links
Nehemiah 12:28Nehemiah 12:28 Text AnalysisNehemiah 12:28 InterlinearNehemiah 12:28 MultilingualNehemiah 12:28 TSKNehemiah 12:28 Cross ReferencesNehemiah 12:28 Bible HubNehemiah 12:28 Biblia ParalelaNehemiah 12:28 Chinese BibleNehemiah 12:28 French BibleNehemiah 12:28 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 12:27
Top of Page
Top of Page