Nahum 1:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3068 [e]Yah-wehיְהֹוָ֗הThe LORDNoun
750 [e]’e-reḵאֶ֤רֶךְ[is] slowAdj
639 [e]’ap-pa-yimאַפַּ֙יִם֙to angerNoun
  [ū-ḡə-ḏō-wl-[וּגְדֹול־ -  
  ḵ]כ] -  
1419 [e](ū-ḡə-ḏāl-(וּגְדָל־greatAdj
1419 [e]kō-aḥ,כֹּ֔חַgreatAdj
  q)ק) -  
5352 [e]wə-naq-qêhוְנַקֵּ֖הand will at all acquitVerb
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
5352 [e]yə-naq-qeh;יְנַקֶּ֑הdo acquitVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗ה[the wicked] the LORDNoun
5492 [e]bə-sū-p̄āhבְּסוּפָ֤הIn whirlwindNoun
8183 [e]ū-ḇiś-‘ā-rāhוּבִשְׂעָרָה֙and in the stormNoun
1870 [e]dar-kōw,דַּרְכּ֔וֹhas his wayNoun
6051 [e]wə-‘ā-nānוְעָנָ֖ןand the clouds [are]Noun
80 [e]’ă-ḇaqאֲבַ֥קthe dustNoun
7272 [e]raḡ-lāw.רַגְלָֽיו׃of his feetNoun
Hebrew Texts
נחום 1:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יְהֹוָ֗ה אֶ֤רֶךְ אַפַּ֙יִם֙ [וּגְדֹול־ כ] (וּגְדָל־כֹּ֔חַ ק) וְנַקֵּ֖ה לֹ֣א יְנַקֶּ֑ה יְהוָ֗ה בְּסוּפָ֤ה וּבִשְׂעָרָה֙ דַּרְכֹּ֔ו וְעָנָ֖ן אֲבַ֥ק רַגְלָֽיו׃

נחום 1:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
יהוה ארך אפים [וגדול־ כ] (וגדל־כח ק) ונקה לא ינקה יהוה בסופה ובשערה דרכו וענן אבק רגליו׃

Links
Nahum 1:3Nahum 1:3 Text AnalysisNahum 1:3 InterlinearNahum 1:3 MultilingualNahum 1:3 TSKNahum 1:3 Cross ReferencesNahum 1:3 Bible HubNahum 1:3 Biblia ParalelaNahum 1:3 Chinese BibleNahum 1:3 French BibleNahum 1:3 German Bible

Bible Hub
Nahum 1:2
Top of Page
Top of Page