Lamentations 5:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4325 [e]mê-mê-nūמֵימֵ֙ינוּ֙our waterNoun
3701 [e]bə-ḵe-sep̄בְּכֶ֣סֶףfor moneyNoun
8354 [e]šā-ṯî-nū,שָׁתִ֔ינוּWe have drunkenVerb
6086 [e]‘ê-ṣê-nūעֵצֵ֖ינוּour woodNoun
4242 [e]bim-ḥîrבִּמְחִ֥יר[to us] at a priceNoun
935 [e]yā-ḇō-’ū.יָבֹֽאוּ׃comesVerb
Hebrew Texts
איכה 5:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מֵימֵ֙ינוּ֙ בְּכֶ֣סֶף שָׁתִ֔ינוּ עֵצֵ֖ינוּ בִּמְחִ֥יר יָבֹֽאוּ׃

איכה 5:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מימינו בכסף שתינו עצינו במחיר יבאו׃

Links
Lamentations 5:4Lamentations 5:4 Text AnalysisLamentations 5:4 InterlinearLamentations 5:4 MultilingualLamentations 5:4 TSKLamentations 5:4 Cross ReferencesLamentations 5:4 Bible HubLamentations 5:4 Biblia ParalelaLamentations 5:4 Chinese BibleLamentations 5:4 French BibleLamentations 5:4 German Bible

Bible Hub
Lamentations 5:3
Top of Page
Top of Page