Judges 21:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
587 [e]wa-’ă-naḥ-nū,וַאֲנַ֗חְנוּand however wePro
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
3201 [e]nū-ḵalנוּכַ֛לdo mayVerb
5414 [e]lā-ṯêṯ-לָתֵת־giveVerb
  lā-hemלָהֶ֥םto themPrep
802 [e]nā-šîmנָשִׁ֖יםwivesNoun
1323 [e]mib-bə-nō-w-ṯê-nū;מִבְּנוֹתֵ֑ינוּof our daughtersNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
7650 [e]niš-bə-‘ūנִשְׁבְּע֤וּhave swornVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־For the sonsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙of IsraelNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
779 [e]’ā-rūrאָר֕וּרCursed [are]Verb
5414 [e]nō-ṯênנֹתֵ֥ןhe who givesVerb
802 [e]’iš-šāhאִשָּׁ֖הa wifeNoun
1144 [e]lə-ḇin-yā-min.לְבִנְיָמִֽן׃to BenjaminNoun
  sס -  
Hebrew Texts
שופטים 21:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַאֲנַ֗חְנוּ לֹ֥א נוּכַ֛ל לָתֵת־לָהֶ֥ם נָשִׁ֖ים מִבְּנֹותֵ֑ינוּ כִּֽי־נִשְׁבְּע֤וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֙ לֵאמֹ֔ר אָר֕וּר נֹתֵ֥ן אִשָּׁ֖ה לְבִנְיָמִֽן׃ ס

שופטים 21:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואנחנו לא נוכל לתת־להם נשים מבנותינו כי־נשבעו בני־ישראל לאמר ארור נתן אשה לבנימן׃ ס

Links
Judges 21:18Judges 21:18 Text AnalysisJudges 21:18 InterlinearJudges 21:18 MultilingualJudges 21:18 TSKJudges 21:18 Cross ReferencesJudges 21:18 Bible HubJudges 21:18 Biblia ParalelaJudges 21:18 Chinese BibleJudges 21:18 French BibleJudges 21:18 German Bible

Bible Hub
Judges 21:17
Top of Page
Top of Page