Job 41:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4900 [e]tim-šōḵתִּמְשֹׁ֣ךְcan you draw outVerb
3882 [e]liw-yā-ṯānלִוְיָתָ֣ןleviathanNoun
2443 [e]bə-ḥak-kāh;בְּחַכָּ֑הwith a fishhookNoun
2256 [e]ū-ḇə-ḥe-ḇel,וּ֝בְחֶ֗בֶלand with a cordNoun
8257 [e]taš-qî-a‘תַּשְׁקִ֥יעַ[which] you let downVerb
3956 [e]lə-šō-nōw.לְשֹׁנֽוֹ׃or his tongueNoun
Hebrew Texts
איוב 41:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
תִּמְשֹׁ֣ךְ לִוְיָתָ֣ן בְּחַכָּ֑ה וּ֝בְחֶ֗בֶל תַּשְׁקִ֥יעַ לְשֹׁנֹֽו׃

איוב 41:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
תמשך לויתן בחכה ובחבל תשקיע לשנו׃

Links
Job 41:1Job 41:1 Text AnalysisJob 41:1 InterlinearJob 41:1 MultilingualJob 41:1 TSKJob 41:1 Cross ReferencesJob 41:1 Bible HubJob 41:1 Biblia ParalelaJob 41:1 Chinese BibleJob 41:1 French BibleJob 41:1 German Bible

Bible Hub
Job 40:24
Top of Page
Top of Page