Job 39:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6256 [e]kā-‘êṯכָּ֭עֵתWhat timeNoun
4791 [e]bam-mā-rō-wmבַּמָּר֣וֹםherself on highNoun
4754 [e]tam-rî;תַּמְרִ֑יאshe lifts up herselfVerb
7832 [e]tiś-ḥaqתִּֽשְׂחַ֥קshe scornsVerb
5483 [e]las-sūs,לַ֝סּ֗וּסat the horseNoun
7392 [e]ū-lə-rō-ḵə-ḇōw.וּלְרֹֽכְבֽוֹ׃and his riderVerb
Hebrew Texts
איוב 39:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כָּ֭עֵת בַּמָּרֹ֣ום תַּמְרִ֑יא תִּֽשְׂחַ֥ק לַ֝סּ֗וּס וּלְרֹֽכְבֹֽו׃

איוב 39:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כעת במרום תמריא תשחק לסוס ולרכבו׃

Links
Job 39:18Job 39:18 Text AnalysisJob 39:18 InterlinearJob 39:18 MultilingualJob 39:18 TSKJob 39:18 Cross ReferencesJob 39:18 Bible HubJob 39:18 Biblia ParalelaJob 39:18 Chinese BibleJob 39:18 French BibleJob 39:18 German Bible

Bible Hub
Job 39:17
Top of Page
Top of Page