Job 35:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5027 [e]hab-bêṭהַבֵּ֣טLookVerb
8064 [e]šā-ma-yimשָׁמַ֣יִםto the heavensNoun
7200 [e]ū-rə-’êh;וּרְאֵ֑הand seeVerb
7789 [e]wə-šūrוְשׁ֥וּרand beholdVerb
7834 [e]ḥā-qîm,שְׁ֝חָקִ֗יםthe cloudsNoun
1361 [e]gā-ḇə-hūגָּבְה֥וּ[which] are higherVerb
4480 [e]mim-me-kā.מִמֶּֽךָּ׃thanPrep
Hebrew Texts
איוב 35:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הַבֵּ֣ט שָׁמַ֣יִם וּרְאֵ֑ה וְשׁ֥וּר חָקִ֗ים גָּבְה֥וּ מִמֶּֽךָּ׃

איוב 35:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הבט שמים וראה ושור חקים גבהו ממך׃

Links
Job 35:5Job 35:5 Text AnalysisJob 35:5 InterlinearJob 35:5 MultilingualJob 35:5 TSKJob 35:5 Cross ReferencesJob 35:5 Bible HubJob 35:5 Biblia ParalelaJob 35:5 Chinese BibleJob 35:5 French BibleJob 35:5 German Bible

Bible Hub
Job 35:4
Top of Page
Top of Page