Job 24:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7426 [e]rō-wm-mūר֤וֹמּוּThey are exaltedVerb
4592 [e]mə-‘aṭמְּעַ֨ט ׀but a little whileSubst
369 [e]wə-’ê-nen-nū,וְֽאֵינֶ֗נּוּare gonePrt
4355 [e]wə-hum-mə-ḵū,וְֽהֻמְּכ֗וּand brought lowVerb
3605 [e]kak-kōlכַּכֹּ֥לas allNoun
7092 [e]yiq-qā-p̄ə-ṣūn;יִקָּפְצ֑וּןthey are taken out of the wayVerb
7218 [e]ū-ḵə-rōšוּכְרֹ֖אשׁand as the topsNoun
7641 [e]šib-bō-leṯשִׁבֹּ֣לֶתof the ears of grainNoun
5243 [e]yim-mā-lū.יִמָּֽלוּ׃[other] and cut offVerb
Hebrew Texts
איוב 24:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
רֹ֤ומּוּ מְּעַ֨ט ׀ וְֽאֵינֶ֗נּוּ וְֽהֻמְּכ֗וּ כַּכֹּ֥ל יִקָּפְצ֑וּן וּכְרֹ֖אשׁ שִׁבֹּ֣לֶת יִמָּֽלוּ׃

איוב 24:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
רומו מעט ׀ ואיננו והמכו ככל יקפצון וכראש שבלת ימלו׃

Links
Job 24:24Job 24:24 Text AnalysisJob 24:24 InterlinearJob 24:24 MultilingualJob 24:24 TSKJob 24:24 Cross ReferencesJob 24:24 Bible HubJob 24:24 Biblia ParalelaJob 24:24 Chinese BibleJob 24:24 French BibleJob 24:24 German Bible

Bible Hub
Job 24:23
Top of Page
Top of Page