Job 13:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5921 [e]‘al-עַל־WhyPrep
4100 [e]māhמָ֤ה ׀IPro
5375 [e]’eś-śāאֶשָּׂ֣אdo I takeVerb
1320 [e]ḇə-śā-rîבְשָׂרִ֣יmy fleshNoun
8127 [e]ḇə-šin-nāy;בְשִׁנָּ֑יin my teethNoun
5315 [e]wə-nap̄-šî,וְ֝נַפְשִׁ֗יand my lifeNoun
7760 [e]’ā-śîmאָשִׂ֥יםputVerb
3709 [e]bə-ḵap-pî.בְּכַפִּֽי׃in my handsNoun
Hebrew Texts
איוב 13:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עַל־מָ֤ה ׀ אֶשָּׂ֣א בְשָׂרִ֣י בְשִׁנָּ֑י וְ֝נַפְשִׁ֗י אָשִׂ֥ים בְּכַפִּֽי׃

איוב 13:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
על־מה ׀ אשא בשרי בשני ונפשי אשים בכפי׃

Links
Job 13:14Job 13:14 Text AnalysisJob 13:14 InterlinearJob 13:14 MultilingualJob 13:14 TSKJob 13:14 Cross ReferencesJob 13:14 Bible HubJob 13:14 Biblia ParalelaJob 13:14 Chinese BibleJob 13:14 French BibleJob 13:14 German Bible

Bible Hub
Job 13:13
Top of Page
Top of Page