Jeremiah 44:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]wə-lōוְלֹ֤אBut notAdv
8085 [e]šā-mə-‘ūשָֽׁמְעוּ֙do they listenedVerb
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־norAdv
5186 [e]hiṭ-ṭūהִטּ֣וּinclinedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
241 [e]’ā-zə-nām,אָזְנָ֔םtheir earNoun
7725 [e]lā-šūḇלָשׁ֖וּבto turnVerb
7451 [e]mê-rā-‘ā-ṯām;מֵרָֽעָתָ֑םfrom their wickednessAdj
1115 [e]lə-ḇil-tîלְבִלְתִּ֥יnotSubst
6999 [e]qaṭ-ṭêrקַטֵּ֖רdo to burnVerb
430 [e]lê-lō-hîmלֵאלֹהִ֥יםgodsNoun
312 [e]’ă-ḥê-rîm.אֲחֵרִֽים׃to otherAdj
Hebrew Texts
ירמיה 44:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלֹ֤א שָֽׁמְעוּ֙ וְלֹא־הִטּ֣וּ אֶת־אָזְנָ֔ם לָשׁ֖וּב מֵרָֽעָתָ֑ם לְבִלְתִּ֥י קַטֵּ֖ר לֵאלֹהִ֥ים אֲחֵרִֽים׃

ירמיה 44:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולא שמעו ולא־הטו את־אזנם לשוב מרעתם לבלתי קטר לאלהים אחרים׃

Links
Jeremiah 44:5Jeremiah 44:5 Text AnalysisJeremiah 44:5 InterlinearJeremiah 44:5 MultilingualJeremiah 44:5 TSKJeremiah 44:5 Cross ReferencesJeremiah 44:5 Bible HubJeremiah 44:5 Biblia ParalelaJeremiah 44:5 Chinese BibleJeremiah 44:5 French BibleJeremiah 44:5 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 44:4
Top of Page
Top of Page