Isaiah 16:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāh,וְעַתָּ֗הBut nowAdv
1696 [e]dib-berדִּבֶּ֣רhas spokenVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֮the LORDNoun
559 [e]lê-mōrלֵאמֹר֒sayingVerb
7969 [e]bə-šā-lōšבְּשָׁלֹ֤שׁWithin threeNoun
8141 [e]šā-nîmשָׁנִים֙yearsNoun
8141 [e]kiš-nêכִּשְׁנֵ֣יas the yearsNoun
7916 [e]śā-ḵîr,שָׂכִ֔ירof a hirelingAdj
7034 [e]wə-niq-lāhוְנִקְלָה֙and shall be contemnedVerb
3519 [e]kə-ḇō-wḏכְּב֣וֹדthe gloryNoun
4124 [e]mō-w-’āḇ,מוֹאָ֔בof MoabNoun
3605 [e]bə-ḵōlבְּכֹ֖לwith allNoun
1995 [e]he-hā-mō-wnהֶהָמ֣וֹןmultitudeNoun
7227 [e]hā-rāḇ;הָרָ֑בthat greatAdj
7605 [e]ū-šə-’ārוּשְׁאָ֥רand the remnantNoun
4592 [e]mə-‘aṭמְעַ֛ט[shall be] verySubst
4213 [e]miz-‘ārמִזְעָ֖רsmallNoun
3808 [e]lō-wל֥וֹאnotAdv
3524 [e]ḵab-bîr.כַבִּֽיר׃.. .. ..Adj
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 16:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֗ה דִּבֶּ֣ר יְהוָה֮ לֵאמֹר֒ בְּשָׁלֹ֤שׁ שָׁנִים֙ כִּשְׁנֵ֣י שָׂכִ֔יר וְנִקְלָה֙ כְּבֹ֣וד מֹואָ֔ב בְּכֹ֖ל הֶהָמֹ֣ון הָרָ֑ב וּשְׁאָ֥ר מְעַ֛ט מִזְעָ֖ר לֹ֥וא כַבִּֽיר׃ ס

ישעה 16:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה דבר יהוה לאמר בשלש שנים כשני שכיר ונקלה כבוד מואב בכל ההמון הרב ושאר מעט מזער לוא כביר׃ ס

Links
Isaiah 16:14Isaiah 16:14 Text AnalysisIsaiah 16:14 InterlinearIsaiah 16:14 MultilingualIsaiah 16:14 TSKIsaiah 16:14 Cross ReferencesIsaiah 16:14 Bible HubIsaiah 16:14 Biblia ParalelaIsaiah 16:14 Chinese BibleIsaiah 16:14 French BibleIsaiah 16:14 German Bible

Bible Hub
Isaiah 16:13
Top of Page
Top of Page