Genesis 19:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֣וּ ׀And they saidVerb
5066 [e]geš-גֶּשׁ־StandVerb
1973 [e]hā-lə-’āh,הָ֗לְאָהbackAdv
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּֽאמְרוּ֙And they said [again]Verb
259 [e]hā-’e-ḥāḏהָאֶחָ֤דThis oneAdj
935 [e]bā-בָּֽא־came inVerb
1481 [e]lā-ḡūrלָגוּר֙as an alienVerb
8199 [e]way-yiš-pōṭוַיִּשְׁפֹּ֣טand he wants to judgeVerb
8199 [e]šā-p̄ō-wṭ,שָׁפ֔וֹטalwaysVerb
6258 [e]‘at-tāhעַתָּ֕הnowAdv
7489 [e]nā-ra‘נָרַ֥עwill we deal worseVerb
  lə-ḵāלְךָ֖toPrep
1992 [e]mê-hem;מֵהֶ֑םthemPro
6484 [e]way-yip̄-ṣə-rūוַיִּפְצְר֨וּAnd they pressedVerb
582 [e]ḇā-’îšבָאִ֤ישׁinNoun
3876 [e]bə-lō-wṭבְּלוֹט֙against LotNoun
3966 [e]mə-’ōḏ,מְאֹ֔דwith forceAdj
5066 [e]way-yig-gə-šūוַֽיִּגְּשׁ֖וּand came nearVerb
7665 [e]liš-bōrלִשְׁבֹּ֥רto breakVerb
1817 [e]had-dā-leṯ.הַדָּֽלֶת׃the doorNoun
Hebrew Texts
בראשית 19:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְר֣וּ ׀ גֶּשׁ־הָ֗לְאָה וַיֹּֽאמְרוּ֙ הָאֶחָ֤ד בָּֽא־לָגוּר֙ וַיִּשְׁפֹּ֣ט שָׁפֹ֔וט עַתָּ֕ה נָרַ֥ע לְךָ֖ מֵהֶ֑ם וַיִּפְצְר֨וּ בָאִ֤ישׁ בְּלֹוט֙ מְאֹ֔ד וַֽיִּגְּשׁ֖וּ לִשְׁבֹּ֥ר הַדָּֽלֶת׃

בראשית 19:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו ׀ גש־הלאה ויאמרו האחד בא־לגור וישפט שפוט עתה נרע לך מהם ויפצרו באיש בלוט מאד ויגשו לשבר הדלת׃

Links
Genesis 19:9Genesis 19:9 Text AnalysisGenesis 19:9 InterlinearGenesis 19:9 MultilingualGenesis 19:9 TSKGenesis 19:9 Cross ReferencesGenesis 19:9 Bible HubGenesis 19:9 Biblia ParalelaGenesis 19:9 Chinese BibleGenesis 19:9 French BibleGenesis 19:9 German Bible

Bible Hub
Genesis 19:8
Top of Page
Top of Page