Ecclesiastes 1:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3426 [e]yêšיֵ֥שׁIs thereSubst
1697 [e]dā-ḇārדָּבָ֛ר[any] thingNoun
559 [e]še-yō-marשֶׁיֹּאמַ֥רwhereof it may be saidVerb
7200 [e]rə-’êh-רְאֵה־SeeVerb
2088 [e]zehזֶ֖הthisPro
2319 [e]ḥā-ḏāšחָדָ֣שׁnewAdj
1931 [e]hū;ה֑וּאitPro
3528 [e]kə-ḇārכְּבָר֙[is] alreadyAdv
1961 [e]hā-yāhהָיָ֣הhas beenVerb
5769 [e]lə-‘ō-lā-mîm,לְעֹֽלָמִ֔יםfor agesNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
1961 [e]hā-yāhהָיָ֖הwasVerb
6440 [e]mil-lə-p̄ā-nê-nū.מִלְּפָנֵֽנוּ׃beforeNoun
Hebrew Texts
קהלת 1:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יֵ֥שׁ דָּבָ֛ר שֶׁיֹּאמַ֥ר רְאֵה־זֶ֖ה חָדָ֣שׁ ה֑וּא כְּבָר֙ הָיָ֣ה לְעֹֽלָמִ֔ים אֲשֶׁ֥ר הָיָ֖ה מִלְּפָנֵֽנוּ׃

קהלת 1:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
יש דבר שיאמר ראה־זה חדש הוא כבר היה לעלמים אשר היה מלפננו׃

Links
Ecclesiastes 1:10Ecclesiastes 1:10 Text AnalysisEcclesiastes 1:10 InterlinearEcclesiastes 1:10 MultilingualEcclesiastes 1:10 TSKEcclesiastes 1:10 Cross ReferencesEcclesiastes 1:10 Bible HubEcclesiastes 1:10 Biblia ParalelaEcclesiastes 1:10 Chinese BibleEcclesiastes 1:10 French BibleEcclesiastes 1:10 German Bible

Bible Hub
Ecclesiastes 1:9
Top of Page
Top of Page