1 Kings 10:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]yə-hîיְהִ֨יbeVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֤הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-he-ḵāאֱלֹהֶ֙יךָ֙your GodNoun
1288 [e]bā-rūḵ,בָּר֔וּךְBlessedVerb
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁר֙thatPrt
2654 [e]ḥā-p̄êṣחָפֵ֣ץdelightedVerb
  bə-ḵā,בְּךָ֔in youPrep
5414 [e]lə-ṯit-tə-ḵāלְתִתְּךָ֖to setVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
3678 [e]kis-sêכִּסֵּ֣אthe throneNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לof IsraelNoun
160 [e]bə-’a-hă-ḇaṯבְּאַהֲבַ֨תlovedNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֤הbecause the LORDNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙IsraelNoun
5769 [e]lə-‘ō-lām,לְעֹלָ֔םforeverNoun
7760 [e]way-śî-mə-ḵāוַיְשִֽׂימְךָ֣therefore madeVerb
4428 [e]lə-me-leḵ,לְמֶ֔לֶךְhe you kingNoun
6213 [e]la-‘ă-śō-wṯלַעֲשׂ֥וֹתto doVerb
4941 [e]miš-pāṭמִשְׁפָּ֖טjudgmentNoun
6666 [e]ū-ṣə-ḏā-qāh.וּצְדָקָֽה׃and justiceNoun
Hebrew Texts
מלכים א 10:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יְהִ֨י יְהוָ֤ה אֱלֹהֶ֙יךָ֙ בָּר֔וּךְ אֲשֶׁר֙ חָפֵ֣ץ בְּךָ֔ לְתִתְּךָ֖ עַל־כִּסֵּ֣א יִשְׂרָאֵ֑ל בְּאַהֲבַ֨ת יְהוָ֤ה אֶת־יִשְׂרָאֵל֙ לְעֹלָ֔ם וַיְשִֽׂימְךָ֣ לְמֶ֔לֶךְ לַעֲשֹׂ֥ות מִשְׁפָּ֖ט וּצְדָקָֽה׃

מלכים א 10:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
יהי יהוה אלהיך ברוך אשר חפץ בך לתתך על־כסא ישראל באהבת יהוה את־ישראל לעלם וישימך למלך לעשות משפט וצדקה׃

Links
1 Kings 10:91 Kings 10:9 Text Analysis1 Kings 10:9 Interlinear1 Kings 10:9 Multilingual1 Kings 10:9 TSK1 Kings 10:9 Cross References1 Kings 10:9 Bible Hub1 Kings 10:9 Biblia Paralela1 Kings 10:9 Chinese Bible1 Kings 10:9 French Bible1 Kings 10:9 German Bible

Bible Hub
1 Kings 10:8
Top of Page
Top of Page