1 Chronicles 12:36
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
  ū-min-וּמִן־ -  
1839 [e]had-dā-nîהַדָּנִי֙DanitesAdj
6186 [e]‘ō-rə-ḵêעֹרְכֵ֣יexpertVerb
4421 [e]mil-ḥā-māh,מִלְחָמָ֔הin warNoun
6242 [e]‘eś-rîm-עֶשְׂרִֽים־twentyNoun
8083 [e]ū-šə-mō-w-nāhוּשְׁמוֹנָ֥הand eightNoun
505 [e]’e-lep̄אֶ֖לֶףthousandNoun
8337 [e]wə-šêšוְשֵׁ֥שׁand sixNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯ.מֵאֽוֹת׃hundredNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 12:36 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמִן־הַדָּנִי֙ עֹרְכֵ֣י מִלְחָמָ֔ה עֶשְׂרִֽים־וּשְׁמֹונָ֥ה אֶ֖לֶף וְשֵׁ֥שׁ מֵאֹֽות׃ ס

דברי הימים א 12:36 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומן־הדני ערכי מלחמה עשרים־ושמונה אלף ושש מאות׃ ס

Links
1 Chronicles 12:361 Chronicles 12:36 Text Analysis1 Chronicles 12:36 Interlinear1 Chronicles 12:36 Multilingual1 Chronicles 12:36 TSK1 Chronicles 12:36 Cross References1 Chronicles 12:36 Bible Hub1 Chronicles 12:36 Biblia Paralela1 Chronicles 12:36 Chinese Bible1 Chronicles 12:36 French Bible1 Chronicles 12:36 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 12:35
Top of Page
Top of Page