5.Mosebog 5:9
du maa ikke tilbede eller dyrke det, thi jeg HERREN din Gud er en nidkær Gud, der indtil tredje og fjerde Led straffer Fædres Brøde paa Børn af dem, som hader mig,
Bibel Viden Treasury

shalt not

2.Mosebog 20:4-6
Du maa ikke gøre dig noget udskaaret Billede eller noget Afbillede af det, som er oppe i Himmelen eller nede paa Jorden eller i Vandet under Jorden;…

5.Mosebog 3:15
Og Makir gav jeg Gilead;

. The word {elohim}, which is rendered God, in the singular, {eloah}, and in Arabic {allah}, is derived from the Arabic {alaha}, he worshipped, adored, was struck with astonishment, fear, or terror: and hence, he adored with sacred honour and veneration: it also signifies, he succoured, liberated, kept in safety, or defended. Here we learn that {elohim} denotes the {sole object of adoration}; the perfections of whose nature must {astonish} all whom contemplate them, and fill with {horror} all who rebel against him; that consequently he must be {worshipped with reverence and religious fear}; and that every sincere worshipper may expect {help} in all his weaknesses, etc., {freedom} from the power, guilt, and consequences of sin, and {support} and {defence} to the uttermost.

a jealous God

2.Mosebog 34:14
Thi du maa ikke tilbede nogen anden Gud, thi «Nidkær» er HERRENS Navn, nidkær Gud er han.

visiting

2.Mosebog 34:7
som bevarer Miskundhed mod Tusinder, som tilgiver Brøde, Overtrædelse og Synd, men ikke lader den skyldige ustraffet, som straffer Fædres Brøde paa Børn og Børnebørn, paa dem i tredje og fjerde Led!«

Jeremias 32:18
du, som øver Miskundhed mod Tusinder og gengælder Fædres Misgerning paa deres Sønner efter dem; du store, vældige Gud, hvis Navn er Hærskarers HERRE,

Daniel 9:4-9
Og jeg bad til HERREN min Gud, bekendte og sagde: »Ak, Herre, du store, forfærdelige Gud, som holder fast ved Pagten og Miskundheden mod dem, der elsker dig og holder dine Bud!…

Matthæus 23:35,36
for at alt det retfærdige Blod skal komme over eder, som er udgydt paa Jorden, fra den retfærdige Abels Blod indtil Sakarias's, Barakias's Søns, Blod, hvem I sloge ihjel imellem Templet og Alteret.…

Romerne 11:28,29
Efter Evangeliet er de vel Fjender for eders Skyld, men efter Udvælgelsen ere de elskede for Fædrenes Skyld;…

Links
5.Mosebog 5:9 Interlinear5.Mosebog 5:9 FlersprogedeDeuteronomio 5:9 SpanskDeutéronome 5:9 Franske5 Mose 5:9 Tysk5.Mosebog 5:9 KinesiskDeuteronomy 5:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
5.Mosebog 5:8
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden