Zechariah 12:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםIn that dayNoun
1931 [e]ha-hūהַה֡וּאIn thatPro
7760 [e]’ā-śîmאָשִׂים֩will I makeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
441 [e]’al-lu-p̄êאַלֻּפֵ֨יthe governorsAdj
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֜הof JudahNoun
3595 [e]kə-ḵî-yō-wrכְּֽכִיּ֧וֹרlike a hearthNoun
784 [e]’êšאֵ֣שׁof fireNoun
6086 [e]bə-‘ê-ṣîm,בְּעֵצִ֗יםamong pieces of woodNoun
3940 [e]ū-ḵə-lap-pîḏוּכְלַפִּ֥ידand like a torchNoun
784 [e]’êšאֵשׁ֙of fireNoun
5995 [e]bə-‘ā-mîr,בְּעָמִ֔ירamong sheavesNoun
398 [e]wə-’ā-ḵə-lūוְאָ֨כְל֜וּand they shall devourVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
3225 [e]yā-mînיָמִ֧יןthe right handNoun
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and onPrep
8040 [e]śə-mō-wlשְׂמֹ֛אולthe leftNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5971 [e]hā-‘am-mîmהָעַמִּ֖יםthe peopleNoun
5439 [e]sā-ḇîḇ;סָבִ֑יבaroundSubst
3427 [e]wə-yā-šə-ḇāhוְיָשְׁבָ֨הand shall be inhabitedVerb
3389 [e]yə-rū-šā-limיְרוּשָׁלִַ֥םJerusalemNoun
5750 [e]‘ō-wḏע֛וֹדagainSubst
8478 [e]taḥ-te-hāתַּחְתֶּ֖יהָin her own placeNoun
3389 [e]bî-rū-šā-lim.בִּירוּשָׁלִָֽם׃in JerusalemNoun
  פ -  
Hebrew Texts
זכריה 12:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בַּיֹּ֣ום הַה֡וּא אָשִׂים֩ אֶת־אַלֻּפֵ֨י יְהוּדָ֜ה כְּֽכִיֹּ֧ור אֵ֣שׁ בְּעֵצִ֗ים וּכְלַפִּ֥יד אֵשׁ֙ בְּעָמִ֔יר וְאָ֨כְל֜וּ עַל־יָמִ֧ין וְעַל־שְׂמֹ֛אול אֶת־כָּל־הָעַמִּ֖ים סָבִ֑יב וְיָשְׁבָ֨ה יְרוּשָׁלִַ֥ם עֹ֛וד תַּחְתֶּ֖יהָ בִּירוּשָׁלִָֽם׃ פ

זכריה 12:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ביום ההוא אשים את־אלפי יהודה ככיור אש בעצים וכלפיד אש בעמיר ואכלו על־ימין ועל־שמאול את־כל־העמים סביב וישבה ירושלם עוד תחתיה בירושלם׃ פ

Links
Zechariah 12:6Zechariah 12:6 Text AnalysisZechariah 12:6 InterlinearZechariah 12:6 MultilingualZechariah 12:6 TSKZechariah 12:6 Cross ReferencesZechariah 12:6 Bible HubZechariah 12:6 Biblia ParalelaZechariah 12:6 Chinese BibleZechariah 12:6 French BibleZechariah 12:6 German Bible

Bible Hub
Zechariah 12:5
Top of Page
Top of Page