Zechariah 1:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]rā-’î-ṯîרָאִ֣יתִי ׀I sawVerb
3915 [e]hal-lay-lāh,הַלַּ֗יְלָהby nightNoun
2009 [e]wə-hin-nêh-וְהִנֵּה־and beholdPrt
376 [e]’îšאִישׁ֙a manNoun
7392 [e]rō-ḵêḇרֹכֵב֙ridingVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
5483 [e]sūsס֣וּסhorseNoun
122 [e]’ā-ḏōm,אָדֹ֔םon a redAdj
1931 [e]wə-hūוְה֣וּאand hePro
5975 [e]‘ō-mêḏ,עֹמֵ֔דstoodVerb
996 [e]bênבֵּ֥יןamongPrep
1918 [e]ha-hă-ḏas-sîmהַהֲדַסִּ֖יםthe myrtle treesNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthat [were]Prt
4699 [e]bam-mə-ṣu-lāh;בַּמְּצֻלָ֑הin the bottomNoun
310 [e]wə-’a-ḥă-rāwוְאַחֲרָיו֙and behindAdv
5483 [e]sū-sîmסוּסִ֣יםhorsesNoun
122 [e]’ă-ḏum-mîm,אֲדֻמִּ֔ים[were there] him redAdj
8320 [e]śə-ruq-qîmשְׂרֻקִּ֖יםspeckledNoun
3836 [e]ū-lə-ḇā-nîm.וּלְבָנִֽים׃and whiteAdj
Hebrew Texts
זכריה 1:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
רָאִ֣יתִי ׀ הַלַּ֗יְלָה וְהִנֵּה־אִישׁ֙ רֹכֵב֙ עַל־ס֣וּס אָדֹ֔ם וְה֣וּא עֹמֵ֔ד בֵּ֥ין הַהֲדַסִּ֖ים אֲשֶׁ֣ר בַּמְּצֻלָ֑ה וְאַחֲרָיו֙ סוּסִ֣ים אֲדֻמִּ֔ים שְׂרֻקִּ֖ים וּלְבָנִֽים׃

זכריה 1:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ראיתי ׀ הלילה והנה־איש רכב על־סוס אדם והוא עמד בין ההדסים אשר במצלה ואחריו סוסים אדמים שרקים ולבנים׃

Links
Zechariah 1:8Zechariah 1:8 Text AnalysisZechariah 1:8 InterlinearZechariah 1:8 MultilingualZechariah 1:8 TSKZechariah 1:8 Cross ReferencesZechariah 1:8 Bible HubZechariah 1:8 Biblia ParalelaZechariah 1:8 Chinese BibleZechariah 1:8 French BibleZechariah 1:8 German Bible

Bible Hub
Zechariah 1:7
Top of Page
Top of Page