Proverbs 27:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
518 [e]’imאִ֥םThoughConj
3806 [e]tiḵ-tō-wōš-תִּכְתּֽוֹשׁ־you should brayVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
191 [e]hā-’ĕ-wîlהָאֱוִ֨יל ׀a foolAdj
4388 [e]bam-maḵ-têšבַּֽמַּכְתֵּ֡שׁin a mortarNoun
8432 [e]bə-ṯō-wḵבְּת֣וֹךְamongNoun
7383 [e]hā-rî-p̄ō-wṯהָ֭רִיפוֹתwheatNoun
5940 [e]ba-‘ĕ-lî;בַּֽעֱלִ֑יwith a pestleNoun
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
5493 [e]ṯā-sūrתָס֥וּרdo departVerb
5921 [e]mê-‘ā-lāw,מֵ֝עָלָ֗יוfromPrep
200 [e]’iw-wal-tōw.אִוַּלְתּֽוֹ׃[yet] his foolishnessNoun
  פ -  
Hebrew Texts
משלי 27:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אִ֥ם תִּכְתֹּֽושׁ־אֶת־הָאֱוִ֨יל ׀ בַּֽמַּכְתֵּ֡שׁ בְּתֹ֣וךְ הָ֭רִיפֹות בַּֽעֱלִ֑י לֹא־תָס֥וּר מֵ֝עָלָ֗יו אִוַּלְתֹּֽו׃ פ

משלי 27:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אם תכתוש־את־האויל ׀ במכתש בתוך הריפות בעלי לא־תסור מעליו אולתו׃ פ

Links
Proverbs 27:22Proverbs 27:22 Text AnalysisProverbs 27:22 InterlinearProverbs 27:22 MultilingualProverbs 27:22 TSKProverbs 27:22 Cross ReferencesProverbs 27:22 Bible HubProverbs 27:22 Biblia ParalelaProverbs 27:22 Chinese BibleProverbs 27:22 French BibleProverbs 27:22 German Bible

Bible Hub
Proverbs 27:21
Top of Page
Top of Page