Numbers 7:30
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּוֹם֙on the dayNoun
7243 [e]hā-rə-ḇî-‘î,הָרְבִיעִ֔יfourthAdj
5387 [e]nā-śîנָשִׂ֖יאthe chiefNoun
1121 [e]liḇ-nêלִבְנֵ֣יthe sonNoun
7205 [e]rə-’ū-ḇên;רְאוּבֵ֑ןof ReubenNoun
468 [e]’ĕ-lî-ṣūrאֱלִיצ֖וּרElizurNoun
1121 [e]ben-בֶּן־of the sonsNoun
7707 [e]šə-ḏê-’ūr.שְׁדֵיאֽוּר׃of ShedeurNoun
Hebrew Texts
במדבר 7:30 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בַּיֹּום֙ הָרְבִיעִ֔י נָשִׂ֖יא לִבְנֵ֣י רְאוּבֵ֑ן אֱלִיצ֖וּר בֶּן־שְׁדֵיאֽוּר׃

במדבר 7:30 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ביום הרביעי נשיא לבני ראובן אליצור בן־שדיאור׃

Links
Numbers 7:30Numbers 7:30 Text AnalysisNumbers 7:30 InterlinearNumbers 7:30 MultilingualNumbers 7:30 TSKNumbers 7:30 Cross ReferencesNumbers 7:30 Bible HubNumbers 7:30 Biblia ParalelaNumbers 7:30 Chinese BibleNumbers 7:30 French BibleNumbers 7:30 German Bible

Bible Hub
Numbers 7:29
Top of Page
Top of Page