Numbers 5:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]ū-ḇā-’ūוּ֠בָאוּand shall goVerb
4325 [e]ham-ma-yimהַמַּ֨יִםthe waterNoun
779 [e]ham-’ā-rə-rîmהַמְאָרְרִ֤יםthat causes the curseVerb
428 [e]hā-’êl-lehהָאֵ֙לֶּה֙thisPro
4578 [e]bə-mê-‘a-yiḵ,בְּֽמֵעַ֔יִךְinto your stomachNoun
6638 [e]laṣ-bō-wṯלַצְבּ֥וֹתto swellVerb
990 [e]be-ṭenבֶּ֖טֶן[your] bellyNoun
5307 [e]wə-lan-pilוְלַנְפִּ֣לand to rotVerb
3409 [e]yā-rêḵ;יָרֵ֑ךְ[your] thighNoun
559 [e]wə-’ā-mə-rāhוְאָמְרָ֥הAnd shall sayVerb
802 [e]hā-’iš-šāhהָאִשָּׁ֖הthe womenNoun
543 [e]’ā-mênאָמֵ֥ן ׀AmenAdv
543 [e]’ā-mên.אָמֵֽן׃amenAdv
Hebrew Texts
במדבר 5:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּ֠בָאוּ הַמַּ֨יִם הַמְאָרְרִ֤ים הָאֵ֙לֶּה֙ בְּֽמֵעַ֔יִךְ לַצְבֹּ֥ות בֶּ֖טֶן וְלַנְפִּ֣ל יָרֵ֑ךְ וְאָמְרָ֥ה הָאִשָּׁ֖ה אָמֵ֥ן ׀ אָמֵֽן׃

במדבר 5:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובאו המים המאררים האלה במעיך לצבות בטן ולנפל ירך ואמרה האשה אמן ׀ אמן׃

Links
Numbers 5:22Numbers 5:22 Text AnalysisNumbers 5:22 InterlinearNumbers 5:22 MultilingualNumbers 5:22 TSKNumbers 5:22 Cross ReferencesNumbers 5:22 Bible HubNumbers 5:22 Biblia ParalelaNumbers 5:22 Chinese BibleNumbers 5:22 French BibleNumbers 5:22 German Bible

Bible Hub
Numbers 5:21
Top of Page
Top of Page