Numbers 29:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3117 [e]ū-ḇay-yō-wmוּבַיּ֧וֹםand on the dayNoun
7992 [e]haš-šə-lî-šîהַשְּׁלִישִׁ֛יthirdAdj
6499 [e]pā-rîmפָּרִ֥יםbullsNoun
6249 [e]‘aš-tê-עַשְׁתֵּי־oneNoun
6240 [e]‘ā-śārעָשָׂ֖רand tenNoun
352 [e]’ê-limאֵילִ֣םramsNoun
8147 [e]šə-nā-yim;שְׁנָ֑יִםtwoNoun
3532 [e]kə-ḇā-śîmכְּבָשִׂ֧יםlambsNoun
1121 [e]bə-nê-בְּנֵי־of the firstNoun
8141 [e]šā-nāhשָׁנָ֛הyearNoun
702 [e]’ar-bā-‘āhאַרְבָּעָ֥הfourNoun
6240 [e]‘ā-śārעָשָׂ֖רand tenNoun
8549 [e]tə-mî-mim.תְּמִימִֽם׃without blemishAdj
Hebrew Texts
במדבר 29:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבַיֹּ֧ום הַשְּׁלִישִׁ֛י פָּרִ֥ים עַשְׁתֵּי־עָשָׂ֖ר אֵילִ֣ם שְׁנָ֑יִם כְּבָשִׂ֧ים בְּנֵי־שָׁנָ֛ה אַרְבָּעָ֥ה עָשָׂ֖ר תְּמִימִֽם׃

במדבר 29:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וביום השלישי פרים עשתי־עשר אילם שנים כבשים בני־שנה ארבעה עשר תמימם׃

Links
Numbers 29:20Numbers 29:20 Text AnalysisNumbers 29:20 InterlinearNumbers 29:20 MultilingualNumbers 29:20 TSKNumbers 29:20 Cross ReferencesNumbers 29:20 Bible HubNumbers 29:20 Biblia ParalelaNumbers 29:20 Chinese BibleNumbers 29:20 French BibleNumbers 29:20 German Bible

Bible Hub
Numbers 29:19
Top of Page
Top of Page