Numbers 29:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2320 [e]ū-ḇa-ḥō-ḏešוּבַחֹ֨דֶשׁand in the monthNoun
7637 [e]haš-šə-ḇî-‘îהַשְּׁבִיעִ֜יseventhAdj
259 [e]bə-’e-ḥāḏבְּאֶחָ֣דon the firstAdj
2320 [e]la-ḥō-ḏeš,לַחֹ֗דֶשׁ[day] of the monthNoun
4744 [e]miq-rā-מִֽקְרָא־an assemblyNoun
6944 [e]qō-ḏešקֹ֙דֶשׁ֙holyNoun
1961 [e]yih-yehיִהְיֶ֣הyou shall haveVerb
  lā-ḵem,לָכֶ֔םtoPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
4399 [e]mə-le-ḵeṯמְלֶ֥אכֶתworkNoun
5656 [e]‘ă-ḇō-ḏāhעֲבֹדָ֖הordinaryNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
6213 [e]ṯa-‘ă-śū;תַעֲשׂ֑וּshall you doVerb
3117 [e]yō-wmי֥וֹםa dayNoun
8643 [e]tə-rū-‘āhתְּרוּעָ֖הof blowing the trumpetsNoun
1961 [e]yih-yehיִהְיֶ֥הit isVerb
  lā-ḵem.לָכֶֽם׃toPrep
Hebrew Texts
במדבר 29:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבַחֹ֨דֶשׁ הַשְּׁבִיעִ֜י בְּאֶחָ֣ד לַחֹ֗דֶשׁ מִֽקְרָא־קֹ֙דֶשׁ֙ יִהְיֶ֣ה לָכֶ֔ם כָּל־מְלֶ֥אכֶת עֲבֹדָ֖ה לֹ֣א תַעֲשׂ֑וּ יֹ֥ום תְּרוּעָ֖ה יִהְיֶ֥ה לָכֶֽם׃

במדבר 29:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובחדש השביעי באחד לחדש מקרא־קדש יהיה לכם כל־מלאכת עבדה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם׃

Links
Numbers 29:1Numbers 29:1 Text AnalysisNumbers 29:1 InterlinearNumbers 29:1 MultilingualNumbers 29:1 TSKNumbers 29:1 Cross ReferencesNumbers 29:1 Bible HubNumbers 29:1 Biblia ParalelaNumbers 29:1 Chinese BibleNumbers 29:1 French BibleNumbers 29:1 German Bible

Bible Hub
Numbers 28:31
Top of Page
Top of Page