Numbers 28:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]wə-’ā-mar-tāוְאָמַרְתָּ֣And you shall sayVerb
  lā-hem,לָהֶ֔םto themPrep
2088 [e]zehזֶ֚הThisPro
801 [e]hā-’iš-šeh,הָֽאִשֶּׁ֔ה[is] the offering made by fireNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
7126 [e]taq-rî-ḇūתַּקְרִ֖יבוּyou shall offerVerb
3068 [e]Yah-weh;לַיהוָ֑הto the LORDNoun
3532 [e]kə-ḇā-śîmכְּבָשִׂ֨יםlambsNoun
1121 [e]bə-nê-בְּנֵֽי־of the firstNoun
8141 [e]šā-nāhשָׁנָ֧הyearNoun
8549 [e]ṯə-mî-mimתְמִימִ֛םoutside spotAdj
8147 [e]šə-na-yimשְׁנַ֥יִםtwoNoun
3117 [e]lay-yō-wmלַיּ֖וֹםday by dayNoun
5930 [e]‘ō-lāhעֹלָ֥הburnt offeringNoun
8548 [e]ṯā-mîḏ.תָמִֽיד׃[for] a continualNoun
Hebrew Texts
במדבר 28:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאָמַרְתָּ֣ לָהֶ֔ם זֶ֚ה הָֽאִשֶּׁ֔ה אֲשֶׁ֥ר תַּקְרִ֖יבוּ לַיהוָ֑ה כְּבָשִׂ֨ים בְּנֵֽי־שָׁנָ֧ה תְמִימִ֛ם שְׁנַ֥יִם לַיֹּ֖ום עֹלָ֥ה תָמִֽיד׃

במדבר 28:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואמרת להם זה האשה אשר תקריבו ליהוה כבשים בני־שנה תמימם שנים ליום עלה תמיד׃

Links
Numbers 28:3Numbers 28:3 Text AnalysisNumbers 28:3 InterlinearNumbers 28:3 MultilingualNumbers 28:3 TSKNumbers 28:3 Cross ReferencesNumbers 28:3 Bible HubNumbers 28:3 Biblia ParalelaNumbers 28:3 Chinese BibleNumbers 28:3 French BibleNumbers 28:3 German Bible

Bible Hub
Numbers 28:2
Top of Page
Top of Page