Numbers 26:34
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
428 [e]’êl-lehאֵ֖לֶּהThese [are]Pro
4940 [e]miš-pə-ḥōṯמִשְׁפְּחֹ֣תthe familiesNoun
4519 [e]mə-naš-šeh;מְנַשֶּׁ֑הof ManassehNoun
6485 [e]ū-p̄ə-qu-ḏê-hem,וּפְקֻ֣דֵיהֶ֔םand those who were numberedVerb
8147 [e]šə-na-yimשְׁנַ֧יִםtwoNoun
2572 [e]wa-ḥă-miš-šîmוַחֲמִשִּׁ֛יםfiftyNoun
505 [e]’e-lep̄אֶ֖לֶףthousandNoun
7651 [e]ū-šə-ḇa‘וּשְׁבַ֥עand sevenNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯ.מֵאֽוֹת׃hundredNoun
  sס -  
Hebrew Texts
במדבר 26:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֵ֖לֶּה מִשְׁפְּחֹ֣ת מְנַשֶּׁ֑ה וּפְקֻ֣דֵיהֶ֔ם שְׁנַ֧יִם וַחֲמִשִּׁ֛ים אֶ֖לֶף וּשְׁבַ֥ע מֵאֹֽות׃ ס

במדבר 26:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אלה משפחת מנשה ופקדיהם שנים וחמשים אלף ושבע מאות׃ ס

Links
Numbers 26:34Numbers 26:34 Text AnalysisNumbers 26:34 InterlinearNumbers 26:34 MultilingualNumbers 26:34 TSKNumbers 26:34 Cross ReferencesNumbers 26:34 Bible HubNumbers 26:34 Biblia ParalelaNumbers 26:34 Chinese BibleNumbers 26:34 French BibleNumbers 26:34 German Bible

Bible Hub
Numbers 26:33
Top of Page
Top of Page