Numbers 25:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]way-yā-ḇōוַ֠יָּבֹאAnd he wentVerb
310 [e]’a-ḥarאַחַ֨רafterAdv
376 [e]’îš-אִֽישׁ־the manNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֜לof IsraelNoun
413 [e]’el-אֶל־throughPrep
6898 [e]haq-qub-bāh,הַקֻּבָּ֗הinto the tentNoun
1856 [e]way-yiḏ-qōrוַיִּדְקֹר֙and thrustVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8147 [e]šə-nê-hem,שְׁנֵיהֶ֔םbothNoun
853 [e]’êṯאֵ֚ת - Acc
376 [e]’îšאִ֣ישׁthe manNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
802 [e]hā-’iš-šāhהָאִשָּׁ֖הthe womenNoun
413 [e]’el-אֶל־through herPrep
6897 [e]qo-ḇā-ṯāh;קֳבָתָ֑הּbellyNoun
6113 [e]wat-tê-‘ā-ṣarוַתֵּֽעָצַר֙and was stayedVerb
4046 [e]ham-mag-gê-p̄āh,הַמַּגֵּפָ֔הSo the plagueNoun
5921 [e]mê-‘alמֵעַ֖לfromPrep
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יon the sonsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
Hebrew Texts
במדבר 25:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַ֠יָּבֹא אַחַ֨ר אִֽישׁ־יִשְׂרָאֵ֜ל אֶל־הַקֻּבָּ֗ה וַיִּדְקֹר֙ אֶת־שְׁנֵיהֶ֔ם אֵ֚ת אִ֣ישׁ יִשְׂרָאֵ֔ל וְאֶת־הָאִשָּׁ֖ה אֶל־קֳבָתָ֑הּ וַתֵּֽעָצַר֙ הַמַּגֵּפָ֔ה מֵעַ֖ל בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

במדבר 25:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבא אחר איש־ישראל אל־הקבה וידקר את־שניהם את איש ישראל ואת־האשה אל־קבתה ותעצר המגפה מעל בני ישראל׃

Links
Numbers 25:8Numbers 25:8 Text AnalysisNumbers 25:8 InterlinearNumbers 25:8 MultilingualNumbers 25:8 TSKNumbers 25:8 Cross ReferencesNumbers 25:8 Bible HubNumbers 25:8 Biblia ParalelaNumbers 25:8 Chinese BibleNumbers 25:8 French BibleNumbers 25:8 German Bible

Bible Hub
Numbers 25:7
Top of Page
Top of Page