Numbers 23:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־ForConj
7218 [e]mê-rōšמֵרֹ֤אשׁfrom the topNoun
6697 [e]ṣu-rîmצֻרִים֙of the rocksNoun
7200 [e]’er-’en-nū,אֶרְאֶ֔נּוּI see himVerb
1389 [e]ū-mig-gə-ḇā-‘ō-wṯוּמִגְּבָע֖וֹתand from the hillsNoun
7789 [e]’ă-šū-ren-nū;אֲשׁוּרֶ֑נּוּI beholdVerb
2005 [e]hen-הֶן־seeAdv
5971 [e]‘āmעָם֙the peopleNoun
910 [e]lə-ḇā-ḏāḏלְבָדָ֣דaloneNoun
7931 [e]yiš-kōn,יִשְׁכֹּ֔ןshall dwellVerb
1471 [e]ū-ḇag-gō-w-yimוּבַגּוֹיִ֖םand among the nationsNoun
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
2803 [e]yiṯ-ḥaš-šāḇ.יִתְחַשָּֽׁב׃do be reckonedVerb
Hebrew Texts
במדבר 23:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־מֵרֹ֤אשׁ צֻרִים֙ אֶרְאֶ֔נּוּ וּמִגְּבָעֹ֖ות אֲשׁוּרֶ֑נּוּ הֶן־עָם֙ לְבָדָ֣ד יִשְׁכֹּ֔ן וּבַגֹּויִ֖ם לֹ֥א יִתְחַשָּֽׁב׃

במדבר 23:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־מראש צרים אראנו ומגבעות אשורנו הן־עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב׃

Links
Numbers 23:9Numbers 23:9 Text AnalysisNumbers 23:9 InterlinearNumbers 23:9 MultilingualNumbers 23:9 TSKNumbers 23:9 Cross ReferencesNumbers 23:9 Bible HubNumbers 23:9 Biblia ParalelaNumbers 23:9 Chinese BibleNumbers 23:9 French BibleNumbers 23:9 German Bible

Bible Hub
Numbers 23:8
Top of Page
Top of Page